Ιστορικό Σχολείου

Το πρώτο δημοτικό σχολείο στον Άγιο Θεόδωρο χτίστηκε το 1916 και λειτούργησε ως Αρρεναγωγείο.  Χτίστηκε από τον ευεργέτη  του χωριού μακαριστό Κυριάκο Χατζηκουμή και στοίχισε την εποχή εκείνη 400λίρες.  Το Παρθεναγωγείο στεγάστηκε στο κτίριο που σήμερα χρησιμοποιείται ως Δημόσιο Νηπιαγωγείο.

Με την ανάπτυξη του χωριού και την αύξηση του πληθυσμού το σχολικό κτίριο επεκτάθηκε με το χτίσιμο  γραφείου για το διευθυντή και δύο αιθουσών διδασκαλίας.

Στα χρόνια που ακολούθησαν έγιναν διάφορες προσθήκες και αλλαγές.  Χτίστηκε καινούριο εργαστήριο, σύγχρονα αποχωρητήρια, αναδιαμορφώθηκαν τα γήπεδα και ζωγραφίστηκε με χαρούμενα χρώματα.  Επίσης, έγινε εγκατάσταση συστήματος συναγερμού.

Καθημερινά γίνονται προσπάθειες βελτίωσης του σχολικού χώρου για ένα ασφαλές  και ευχάριστο περιβάλλον για τα παιδιά.