Φωτογραφικό Υλικό

28η Οκτωβρίου

Εργασίες από τα παιδιά της Α΄ Τάξης

Εργασίες από τα παιδιά της Β΄ Τάξης

Εργασίες από τα παιδιά της Ε΄ Τάξης

Παγωμένες εικόνες από τα παιδιά της Ε΄ Τάξης

Εργασίες από τα παιδιά της Στ΄ τάξης

Παρουσίαση εξωφύλλων παραμυθιών  από τα παιδιά της Στ΄ τάξης

Θεατρικό Μουσείο