Επικοινωνία

Διεύθυνση:Κυριάκου Χατζηκουμή 22

7730 Άγιος Θεόδωρος


Τηλέφωνα: 24322333
Τηλεομοιότυπο: 24817433
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dim-ag-theodoros-lar@schools.ac.cy